• ΠΛΙΓΟΥΡΙ

ΠΛΙΓΟΥΡΙ

ΠΛΙΓΟΥΡΙ. ΠΡΟΒΡΑΣΜΕΝΟ, ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Διαθέσιμες συσκευασίες: ΧΥΜΑ
και σε οποιαδήποτε ποσότητα κατόπιν παραγγελίας

Άνω Σουδεναίικα
Αχαΐα TK 25200
Τηλ.: 26930-61417