Φιλοσοφία

Η «EVI NUTS» παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της βασίζοντας τη νοοτροπία της σε δύο άρρηκτα συνδεδεμένους πυλώνες: την προμήθεια προϊόντων πρώτης διαλογής και εν συνεχεία την επεξεργασία και τυποποίησή τους σε ποσότητες ανάλογες της υφιστάμενης ζήτησης προκειμένου να παραδίδονται φρέσκα στον καταναλωτή.

Άνω Σουδεναίικα
Αχαΐα TK 25200
Τηλ.: 26930-61417