Φιλοσοφία

Η «EVI NUTS» παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της βασίζοντας τη νοοτροπία της σε δύο άρρηκτα συνδεδεμένους πυλώνες: την προμήθεια προϊόντων πρώτης διαλογής και εν συνεχεία την επεξεργασία και τυποποίησή τους σε ποσότητες ανάλογες της υφιστάμενης ζήτησης προκειμένου να παραδίδονται φρέσκα στον καταναλωτή.