• ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΦΥΡΑΝΙΑ

ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΦΥΡΑΝΙΑ

ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΩΜΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΡΑΝΙΑ (ΜΕΓΑΛΟ)

Διαθέσιμες συσκευασίες: 200gr
και σε οποιαδήποτε ποσότητα κατόπιν παραγγελίας

Άνω Σουδεναίικα
Αχαΐα TK 25200
Τηλ.: 26930-61417